Author

Alena Gorbunova

Affiliation: Kotelnikov IRE of RAS

Article