Author

Kohei Oto

Affiliation: Nitto Denko Corporation

Article